021-33991767

هواکش صنعتی

10 / 10
از 7 کاربر

راهنمای خرید هواکش صنعتی

از آنجا که در کارخانجات و محیط های صنعتی،  سالم بودن هوای محیط تاثیر بسیار مهمی در سلامت کارکنان و کارگران دارد، نباید این موضوع را نادیده گرفت. با توجه به این که نوع فعالیت و میزان آلاینده ها در محیط های صنعتی بسیار آلوده می باشد الزاما برای ایمن سازی  محیط و تهویه هوا و رفع آلاینده هایی نظیر: دود، بخار، گازهای مضر از هواکش صنعتی طبق استانداردهای محیطی استفاده می شود.

هواکش صنعتی

با توجه به این که تهویه سازی به دو روش انجام میگیرد:

 •  طبیعی (مانند باز کردن پنجره ها)
 • بصورت مکانیکی (با استفاده از یک دمنده)
 • لزوم استفاده از هواکش صنعتی در مکان های صنعتی:

 • ایجاد هوای سالم در داخل و بیرون ار این محیط ها
 • کاهش خطرات احتمالی آتش سوزی و انفجار ناشی از ایجاد دود و گاز های مضر
 • حفظ دمای مطلوب در محیط
 • حذف و یا رقیق کردن آلاینده های موجود در هوا

در هواکش صنعتی، تهویه ها دارای بخش های زیر می باشد:

 1. ورودی هوا: اولین قسمت یک هواکش صنعتی که برای انتقال هوای بیرون و هوای داخل می باشد
 2. دستگاه تمیز کننده هوا
 3. فن: برای مکش و ورود هوای بیرون و بیردن کردن هوای آلوده از محیط داخل 

انواع روش های تهویه :

 1. تهویه رقیق : برای محیط های صنعتی که میزان آلاینده ها خیلی خطرناک نیستند. شایان ذکر است که با استفاده از این تهویه نمیتوان میزان آلودگی را کامل از بین برد فقط میتوان غلظت آن محیط را کم کرد با توجه به اینکه وجود آلاینده ها روی تنفس افراد تاثیر بسیار بدی دارد این روش برای رفع و کنترل مواد شیمیایی خطرناک مناسب نمی باشد
 2. استفاده از فن های کف: این هم یک روش تا مطمئن دیگر است که باز هم نمیتوان حرکت هوای آلوده را به طور کامل کنترل کرد و خارج کرد
 3. سیستم اگزوز: یک روش بسیار مناسب برای از بین بردن آلاینده ها و جلوگیری از انتشار گازهای مضر و آلاینده ها در محیط هایی کارگاهی   

نکته بسیار مهم که در استفاده از هواکش صنعتی و انتخاب آن باید در نظر داشت ، وجود میزان هوای کافی برای ورود و جایگزینی هوای آلوده خارج شده از سیستم می باشد که اگر خلاف این باشد محیط داخل دچار معرض فشار منفی می شود و این مسئله بسیار برای کارگران داخل این محیط ها مضر می باشد.

بطوریکه با توجه به شرایط محیطی و ابعاد کارخانه ها  ودر نظر گرفتن فشار استاتیک از هواکش های صنعتی متفاوت استفاده می شود:

در محیط هایی با فشاراستیک پایین از مدل های دایرکت درایو استفاده می شود و در محیط های فشار استاتیک بالا که دمای آن بالاتر از 50 درجه می باشد از هواکش بلت درایو استفاده می شود. اگر دمای محیط هوا کمتر از 40 درجه باشد از مدل پروانه ای استفاده می شود. از فن های گریز از مرکزدر جایی که دمای بالا و فشار استاتیک بالا دارند استفاده می شود و از مزیت این فن ها نسبت به فن های دیگر صدای کم این فن می باشد.

نصب هواکش صنعتی:

برای نصب هواکش باید بهترین جایگاه برای ایجاد جریان هوا انتخاب کرد که بهتر است که قبل از این کار ابتدا نقشه ساختمان را بررسی کرد تا بتوان بهترین جایگاه نصب را برای ایجاد هوای کافی برای هواکش مهیا کرد و مکش از محیط آلوده به راحتی صورت گیرد.

1مجموع 4 محصول
1مجموع 4 محصول
ارسال نظر و نظرات ثبت شده