ترموستات تابلویی

ترموستات تابلویی 

ترموستات تابلویی کلید خاموش و روشن جهت استفاده در فن و هیتر می باشد و به دو صورت NOو NC می باشد.

ترموستات تابلویی NO: این مدل ترموستات به رنگ آبی است و جهت استفاده در فن بکار برده می شود و به صورت نرمال بصورت باز است و با تنطیم درجه دما بسته خواهد شد. از این مدل می توان به ترموستات ریلی تابلویی NO اشاره کرد.

ترموستات تابلویی NC: این مدل ترموستات به رنگ قرمز است و جهت استفاده در هیتر  بکار برده می شود و به صورت نرمال بصورت باز است و با تنطیم درجه دما بسته خواهد شد. مثال:ترموستات ریلی تابلویی NC 

 ترموستات ریلی تابلویی دوفصل جهت استفاده هم در فن و هم در هیتر می باشد.

1مجموع 3 محصول
1مجموع 3 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :