اتوماسیون صنعتی

10 / 10
از 1 کاربر

اتوماسيون صنعتي به بهره گيری از رايانه ها بجاي متصديان انسانی براي كنترل دستگاه ها و فرايندهاي صنعتی گفته مي شود. اتوماسيون يك گام فراتر از مكانيزه كردن است . مكانيزه كردن به معنی فراهم كردن متصديان انساني با ابزار و دستگاه هايی است كه ايشان را برای انجام بهتر كارشان ياری مي رساند. نمايان ترين و شناخته شده ترين بخش اتوماسيون صنعتي ربات های صنعتي هستند.

   امروزه كاربرد اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق در صنايع و پروسه هاي مختلف صنعتي به وفور به چشم مي خورد . كنترل پروسه و سيستمهاي اندازه گيري پيچيده اي كه در صنايعي همچون نفت ، گاز ، پتروشيمي ، صنايع شيميايي ، صنايع غذايي ، صنايع خودرو سازي و غيره بكار مي آيد نيازمند ابزارالات بسيار دقيق و حساس مي باشند . پيشرفتهاي تكنيكي اخير در كنترل فرايند و اندازه گيري پارامترهاي مختلف صنعتي از قبيل فشار ، دما ، جريان و غيره باعث افزايش كيفيت محصولات و كاهش هزينه هاي توليد گرديده است .

   به طور كلي برخي از مزاياي اتوماسيون صنعتي از اين قبيل اند:

  •  تكرارپذيري فعاليت ها و فرايندها
  •  افزايش كيفيت محصولات توليدی
  •  افزايش سرعت توليد (كميت توليد )
  •  كنترل كيفيت دقيق تر و سريع تر
  •  كاهش پسماندهای توليد (ضايعات)
  •  برهمكنش بهتر با سيستم هاي بازرگانی
  •  افزايش بهره وري واحدهاي صنعتی
  •  بالا بردن ضريب ايمني براي نيروی انساني و كاستن از فشارهاي روحي و جسمی

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :